4 січня 2018 року минає рік, як перестало битися серце дорогої нам людини, доктора економічних наук, професора, Академіка академії економічних наук України, Відмінника освіти України, Заслуженого працівника освіти України – керівника фінансово-гуманітарного факультету, творця і педагога від Бога Боголіб Тетяни Максимівни!

Важко змиритися з думкою, що Вас немає з нами. Ми завжди збережемо у своїх серцях добру пам’ять про Ваше любляче серце, турботу про всіх, щиру вдячність за все, що Ви зробили для нас.

 

Біографічна довідка. Боголіб Тетяна Максимівна народилася 18 вересня 1960 року на Чернігівщині. У 1984 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка і отримала кваліфікацію учителя історії. Пройшла шлях від старшої піонервожатої до директора середньої школи. Була депутатом Корюківської районної та Чернігівської обласної рад у 1982-1994 роках. Нагороджена в 1990 році Знаком «Отличник образования СССР», у 1992 році – Знаком «Відмінник освіти України».

У 1988-1991 рр. навчалася в аспірантурі Московського державного університету імені Михайла Ломоносова та захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством, здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 1992 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

У системі вищої школи пройшла шлях від викладача до завідувача кафедри, декана факультету. З квітня 2003 року працювала деканом фінансово-гуманітарного факультету. Багато зусиль доклала для його розбудови і визнання на міжнародній арені. У 2001-2015 роках Боголіб Т.М. очолювала кафедру економічної теорії, а з 2007 року – кафедру фінансів. Кафедри були переможцями університетського рейтингу, завжди визначалися успіхами у науковій роботі та міжнародній співпраці.

У 2005-2007 роках Боголіб Т.М. навчалася в докторантурі НДФІ при Міністерстві фінансів України і у січні 2007 року успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит, у жовтні 2007 року отримала вчене звання професора. У 2008 році Боголіб Т.М. обрана академіком Академії економічних наук України, у 2009 році Боголіб Т.М. обрана академіком Академії вищої школи України.

Боголіб Т.М. зробила вагомий внесок у розвиток фінансової науки України, у розбудову національної системи вищої освіти, підготовку і виховання нового покоління економістів, фінансистів, педагогів та наукових кадрів.

Характерними рисами Тетяни Максимівни були людяність, порядність, відповідальність, ініціативність. Тетяна Максимівна мала широку наукову ерудицію, глибокі знання, великий досвід, дослідницькі навички, фундаментальні теоретичні знання, глибоке розуміння проблем національної економіки, її фінансової складової дозволяли їй визначати перспективні напрямки розвитку бюджетної системи, соціальної сфери, вищої освіти та науки.

Боголіб Т.М. гідно представляла плеяду науковців-фінансистів за кордоном: у Білорусі, Росії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії, Німеччині, Франції. Публікуючи свої наукові доробки, читаючи лекції студентам зарубіжних університетів, спільно із колегами працюючи над науковими проектами, проводячи Міжнародні конференції та наукові симпозіуми.

Боголіб Т.М. разом зі своїми учнями розробила нові підходи до бюджетного процесу, стійкості та збалансованості бюджетної системи, запропонувала основи фінансового механізму розвитку вищої освіти та науки, обґрунтувала дієвість процесу капіталізація в системі вищої освіти і науки.

Тетяна Максимівна автор понад 350 наукових праць, 100 з них опубліковані в зарубіжних виданнях, включених до науково-метричних баз Scopus, Coogle Scholar, Copernicus, EBSCOhost, 14 підручників та навчальних посібників, 22 монографії в тому числі 10 у зарубіжних.

Боголіб Т.М. – член Центру наукових досліджень проблем регіонального розвитку країн Центральної та Східної Європи ЄС. Боголіб Т.М. – здібний організатор, талановитий педагог, яка виховала декілька поколінь фахівців із економіки, обліку та аудиту, фінансів; близько 10 тисяч молодих людей стали спеціалістами та магістрами з економіки підприємств, фінансів і кредиту, обліку і аудиту. Боголіб Тетяна Максимівна – активний організатор Міжнародних наукових конференцій «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою».

За великий вклад у розвиток фінансової науки, педагогічну діяльність Тетяна Максимівна Боголіб нагороджена високими державними нагородами: Заслужений працівник освіти України, Орденом Княгині Ольги ІІІ ст., Орденом Рівноапостольного Андрія Первозванного Української Православної церкви Київського патріархату; Знаками міністерства освіти і науки України: «Відмінник освіти України», «За наукові здобутки», «Петра Могили», Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною Грамотою Київської обласної державної адміністрації та іншими. Боголіб Т.М. – непересічна людина, творець, керівник і педагог від Бога; добра, скромна, професійна людина. Людина з великої літери.

Колектив фінансово-гуманітарного факультету