14 травня 2019 року о 12:00 в 106 аудиторії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться круглий стіл на тему «Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності». Доповідачами стануть студенти фінансово-гуманітарного факультету, які разом з викладачами кафедри обліку і оподаткування проводили дослідження по даній проблематиці.

Буде розглянуто дослідження сучасних теоретико-методологічних засад і розробку практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності податкового контролю в умовах реформування системи адміністрування податків в Україні, інституційні передумови становлення і розвитку податкового контролю, уточнено його домінантні характеристики та концептуальні засади організації, буде виявлено та проаналізовано організаційно-управлінські та фінансові проблеми здійснення податкового контролю вітчизняних суб’єктів господарювання, розглянуто зарубіжний досвід організації та здійснення податкового контролю з позицій можливостей його застосування в Україні, розроблено пропозиції щодо гармонізації взаємовідносин між платниками податків і податковими органами у процесі здійснення податкового контролю, обґрунтовано організаційно-інституційні пріоритети та розроблено засоби вдосконалення податкового контролю в контексті підвищення ефективності адміністрування податків в Україні.

Захід модеруватиме голова Наукового товариства фінансово-гуманітарного факультету Ярослав Пономаренко. Крім того, до співпраці долучаються викладачі кафедри обліку і оподаткування: кандидат економічних наук, доцент, декан фінансово-гуманітарного факультету Світлана Кучеренко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Анатолій Лисецький, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування Галина Чабан.

Прес-служба фінансово-гуманітарного факультету