Кафедра документознавства – одна з наймолодших в університеті. Наказом по університету № 63 від 21.04.2015 р. шляхом реорганізації кафедри професійної освіти створена кафедра документознавства (функціонує з 1.09.2015 р.). 

Підготовку фахівців з документознавства у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на фінансово-гуманітарному факультеті започатковано у 2012 р. згідно чинного на той час Наказу МОН України № 705 від 16.07.2010 р.

На сьогоднішній день підготовка фахівців за спеціальністю 015.05 «Професійна освіта (Документознавство)» галузі знань 01 «Освіта» здійснюється за освітніми рівнями бакалавр (кваліфікація – педагог професійного навчання з документознавства, документознавець), магістр (кваліфікація – викладач ВНЗ з професійної освіти (документознавство), документознавець), магістр наук (кваліфікація – магістр наук з професійної освіти (документознавство), документознавець). З 2017 р. започатковано підготовку фахівців за спеціальністю 015.02 «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» (кваліфікація – педагог професійного навчання у видавничо-поліграфічній галузі, фахівець видавничо-поліграфічної справи).

Головну мету своєї діяльності кафедра документознавства вбачає в наданні високоякісних освітніх послуг, підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноспроможними на ринку праці та матимуть пріоритетне право працювати в різних сферах культурного й інформаційного обслуговування потреб громадян України. Працевлаштування студентів за спеціальністю «Професійна освіта (Документознавство)» гарантується існуванням системи документообігу в усіх установах і підприємствах та потребою у викладачах з документознавства у сучасних навчальних закладах.

Концепція розвитку кафедри документознавства заснована на наступних постулатах: визначені мета, засоби діяльності, перспективи нарощення потенціалу; встановлено пріоритет з опорою на особистісні якості та професійну кваліфікацію професорсько-викладацького складу кафедри; визначено можливі форми провадження освітньої, освітньо-наукової, наукової та виховної діяльності кафедри у сфері документознавчих досліджень; зроблено ставку на повноцінне залучення студентів до дослідницьких проектів кафедри; передбачена широка взаємодія з освітянським і науково-академічним середовищем України і зарубіжжя.

КЕРІВНИЦТВО

Демуз І.О.

Демуз Інна Олександрівна

доктор історичних наук, доцент

Завідувач кафедри документознавства 

ЗАСТУПНИКИ

Шимченко Л.А.

Шимченко Людмила Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи

Навальна М.І.

Навальна Марина Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

СКЛАД

Довжук І.В.

Довжук Ігор Володимирович

доктор історичних наук, професор

Ігнатенко М.М.

Ігнатенко Марина Миколаївна

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Орлик В.М.

Орлик Василь Михайлович

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Січкаренко Г.Г.

Січкаренко
Галина Геннадіївна

доктор історичних наук, доцент

Зленко А.М.

Зленко Алла Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Ісайкіна О.Д.

Ісайкіна Олена Дмитрівна

кандидат історичних наук, доцент

Мірошніченко Д.А.

Мірошніченко
Денис Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Красножон Н.Г.

Красножон
Неоніла Григорівна

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Іващенко А.В.

Іващенко
Андрій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

Дрок П.В.

Дрок Павло Валерійович

кандидат історичних наук, старший викладач

Калужинська Ю.В.

Калужинська
Юлія Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Овсієнко А.С.

Овсієнко Алла Сергіївна

викладач

(за сумісництвом)

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Зленко Ніна Борисівна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 312.

 kaf.dz@ukr.net

Facebook