В червні 2003 року проліцензовано нові спеціальності на економічному факультеті, і для підготовки фахівців даних спеціальностей необхідно було створити структурний підрозділ, тому з 1 вересня 2003 року було прийнято рішення про створення кафедри фінансів, банківської справи та страхування, яку очолив доктор економічних наук, професор Загорський Володимир Степанович.

Місія кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері  фінансів, банківської справи та страхування з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

Основним завданням кафедри в сучасних умовах є забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними і мобільними фахівцями, які могли б працювати в нових соціально-економічних умовах, самостійно діяти, приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях й досконало володіти сучасними знаннями у сфері фінансів, банківської справи та страхування, продукувати нові знання у виробничий процес.

На кафедрі сформувалась наукова школа «Бюджетування соціальної сфери» (керівник – доктор економічних наук, професор Тропіна Валентина Борисівна), аспірантура та докторантура зі спеціальності  072 – фінанси, банківська справа та страхування, розробляється ряд  регіональних наукових програм щодо вдосконалення місцевих фінансів.

Кафедра працює над створенням можливостей реалізації різних способів управління навчальною діяльністю; докладається багато уваги для забезпечення функціонування інформаційних технологій, активізації діяльності студентів через виконання різних видів роботи, використання різних способів і джерел отримання інформації, аналізу текстових і статичних матеріалів, проблемних ситуацій і випадків, розв’язання задач різних рівнів складності, виконання вправ і проектів. Постійно ведеться робота з організації самостійної роботи, самоконтролю, наукових досліджень студентами.

КЕРІВНИЦТВО

Тропіна Н.Б.

Тропіна Валентина Борисівна

доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

ЗАСТУПНИКИ

Євтушенко Н.М.

Євтушенко Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри  

СКЛАД

Макарчук І.М.

Макарчук Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Малишко В.В.

Малишко Віталіна Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

Перчук О.В.

Перчук Оксана Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

Бурдонос Л.І.

Бурдонос Людмила Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Виноградня В.М.

Виноградня Віта Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

Городніченко Ю.В.

Городніченко
Юлія Вадимівна

кандидат економічних наук, старший викладач

Грановська І.В.

Грановська Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, старший викладач

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Лаврега Г.Р.

Лаврега Галина Романівна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 317.

+38 (04567) 5-37-92

 finansu2014@ukr.net

Facebook