Потужним підрозділом фінансово-гуманітарного факультету є кафедра професійної освіти, яка відповідно до наказу ректора № 213 від 14.12.2011 р. розпочала діяльність з 1 вересня 2012 року. Створена за ініціативою декана фінансово-гуманітарного факультету, доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Тетяни Максимівни Боголіб кафедра є випусковою для підготовки бакалаврів та магістрів денної і заочної форм навчання із галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». На кафедрі проводиться підготовка докторів філософії pHD зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Пріоритетним у діяльності кафедри професійної освіти є реалізація сучасних стратегій України спрямованих на подальший розвиток національної системи освіти у відповідності до стандартів університетів європейського рівня, адаптацію до умов соціально орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське і світове освітнє співтовариство є.

Найважливішою складовою успішної діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Наукові інтереси викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри стосуються дослідження проблем становлення та розвитку професійної освіти, формування компетентності студентів, загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутніх педагогів професійного навчання, викладачів, фахівців. Члени кафедри професійної освіти здійснюють наукове керівництво курсовими, дипломними роботами, дисертаційними дослідженнями.

Сьогодні, можна зазначити про перспективність становлення наукової школи доктора педагогічних наук, професора Доброскок Ірини Іванівни, під її керівництвом здійснюється розробка наукової теми «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти» (Номер державної реєстрації 0115U000766), захищено сім кандидатських дисертацій, виконуються дослідження  на здобуття ступеня доктора педагогічних наук, доктора філософії. З 2016 року Доброскок Ірина Іванівна є гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії PhD 015 Професійна освіта.

Результати досліджень викладачі презентують на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського рівнів, науково-методичних та науково-методологічних семінарах, які проводяться в Україні й за кордоном. Так, збільшується кількість публікацій у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних баз даних.

КЕРІВНИЦТВО

Доброскок І.І.

Доброскок Ірина Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри професійної освіти

ЗАСТУПНИКИ

Козій Т.В.

Козій Тетяна Вячеславівна

старший викладач 

Заступник завідувача кафедри
з навчально-педагогічної роботи

Басюк Л.В.

Басюк Любов Вікторівна

кандидат педагогічних наук

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи 

СКЛАД

Мережко Н.В.

Мережко Ніна Василівна

доктор технічних наук, професор

(за суміництвом)

Говорорвська О.О.

 Говоровська
О
льга Олександрівна

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Усатенко Н.Ф.

Усатенко Ніна Федорівна

кандидат технічних наук, старший викладач

Коваль С.П.

Коваль Світлана Петрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Лукашевич Ю.Л.

 Лукашевич Юлія Леонідівна

 старший викладач

Овсієнко Л.М.

Овсієнко
Л
юдмила Миколаївна

доктор педагогічних наук, доцент

Почтарьов С.О.

Почтарьов Сергій Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент

Ржевська Н.В.

Ржевська Наталія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Різник В.В.

Різник
В
ячеслав Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Слюсар С.Т.

Слюсар Світлана Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент

Різник Н.А.

Різник Надія Анатоліївна

старший викладач

Сергійчук О.М.

Сергійчук Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Сердюк Н.Ю.

Сердюк Наталія Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Макарчук І.М.

Макарчук Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Перчук О.В. (2)

Перчук Оксана Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Доброскок Стефанія Сергіївна

викладач

Перчук О.В.

Перчук
Оксана Володимирівна

старший викладач

Танана С.М.

Танана Світлана Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Гарага А.В.

 Гарага
А
льона Володимирівна

викладач

Гарага Н.В.

Гора Наталія Володимирівна

викладач

Карпович М.Г.

Калашник Марина Григорівна
викладач

Бойко М.М.

Бойко Михайло Михайлович
викладач

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Басараб Лілія Вікторівна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 322.

 profosvita_phdpu@ukr.net

Facebook