На фінансово-гуманітарному факультеті функціонує наукова школа «Бюджетування соціальної сфери», ініціативні тематики кафедр «Фінансові аспекти соціально-економічного розвитку України», «Напрями забезпечення фінансової безпеки держави», «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки», «Динаміка словникового складу в українській мові на початку ХХІ ст.», «Документознавство в системі суспільно-комунікативної діяльності», «Розвиток національної економіки в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін: тенденції й механізми впливу на проблеми теорії і практики», «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку майбутнього фахівця в cистемі неперервної освіти». Науковці факультету приймають участь у трьох грантових програмах: грант за програмою Central Europen initiative financing білорусько-українського проекту «Розвиток зовнішньоекономічних і культурних відносин між Республікою Білорусь і Україною у рамках програми ЄС «Східне партнерство» спільно із Білоруським державним університетом; грант Європейського Союзу: «Регіональний розвиток країн центральної та східної Європи» спільно з університетом імені М. Коперніка (Польща) та Міжнародна науково-дослідна програма «Системний аналіз перспектив скоординованого соціально-економічного розвитку Росії та України».

Наукова співпраця із закордонними організаціями здійснюється в рамках договорів про співпрацю, грантових програм, членства в Міжнародних асоціаціях, має дієвий характер і спрямована на реалізацію основних положень Болонської конвенції.

Українські партнери фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»:

 1. ДНУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ» (м. Київ);
 2. Київський університет туризму, економіки та права (м. Київ);
 3. Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів);
 4. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» (м. Київ);
 5. Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (м. Дніпро);
 6. Науково-дослідний інститут економіки Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ);
 7. Чернігівський державний технологічний університет (м.Чернігів);
 8. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ);
 9. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків);
 10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ);
 11. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків);
 12. Київський національний торгово-економічний університет (м. Київ);
 13. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса);
 14. Маріупольский державний університет (м. Маріуполь);
 15. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
 16. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ);
 17. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м.Миколаїв);
 18. Одеський національний університет імені Мечникова (м. Одеса);
 19. Тернопільський національний економічний університет (м.Тернопіль);
 20. Інститут демографії і соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (м. Київ);
 21. Університет державної фіскальної служби України (м.Ірпінь).

Факультет активно працює щодо залучення студентів до наукової роботи. Студенти факультету є активними учасниками Міжнародних конкурсів наукових робіт, Міжнародних студентських олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. Студенти факультету щорічно займають 15-25 призових місць у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад. Зокрема за результатами 2017 року здобуто:

– ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017 р. – 7 перемог;

– Міжнародні конкурси наукових робіт – 11 перемог;

– Міжнародні олімпіади – 4 перемоги;

– Всеукраїнські студентські олімпіади – 2 перемоги.

Дані результати свідчать про відповідний рівень підготовки студентів, їх можливість конкурувати із потужними навчальними закладами.

Важливою є участь членів колективу у фундаментальних дослідженнях.

У період 2008-2010 рр. колективом факультету досліджувалась фундаментальна тема: «Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки», у період 2011-2013 рр. досліджувалась фундаментальна тема: «Механізм фінансового забезпечення вищої освіти і науки в умовах формування інноваційної економіки», а у період 2015-2017 рр. – фундаментальна тема: «Модернізація бюджетної політики України в умовах посткризових трансформацій».