Підготовка здійснюється за спеціальностями: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; економіка; професійна освіта (за спеціалізаціями: документознавство, товарознавство, економіка, сфера обслуговування, харчові технології, видавничо-поліграфічна справа) за освітніми рівнями бакалавр, магістр та магістр наук. Навчальний процес забезпечують п’ять кафедр: обліку і оподаткування; економіки; фінансів, банківської справи та страхування; професійної освіти та документознавства, на яких працює 80 науково-педагогічних працівників, з них 16 докторів наук, професорів та 46 кандидатів наук, доцентів. Діє центр магістерської підготовки, який забезпечує якісний рівень професійної, теоретичної та наукової підготовки магістрів. Функціонують науково-навчально-виробничий комплекс ІЕП НАНУ – ФГФ – Приватбанк. Діє науковий центр «Освітні новітні технології», сучасний навчально-методичний центр, який забезпечений новітньою навчальною та методичною літературою, періодичними виданнями, електронними навчальними підручниками і посібниками, мережею Internet.

На факультеті створено всі умови для реалізації основних положень Болонської конвенції. З 1 вересня 2004 року запроваджено ЄКТС.

Працюють проблемні групи, наукові семінари. Важлива роль приділяється інтеграції вищої освіти і науки. Щорічно проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції присвячені актуальним питанням модернізації вищої освіти та актуальним питанням соціально-економічного розвитку України. Факультет тісно співпрацює з Інститутом економіки і прогнозування НАНУ, Інститутом інформатизації і моделювання економічних систем Міністерства економічного розвитку і торгівлі в плані забезпечення якісної підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення наукового потенціалу галузевих академій до проведення навчального процесу, виконання спільних наукових проектів.

Фінансово-гуманітарний факультет співпрацює з Університетом імені Миколи Коперника (м. Торунь, Польща), Білоруським державним економічним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Вітебським державним технологічним університетом (Республіка Білорусь), Даугавпілським університетом (Латвія), Литовським державним едукологічним університетом (м. Вільнюс, Литва), Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки (Республіка Білорусь).

На факультеті видається науковий журнал «Економічний вісник університету».

На факультеті функціонує аспірантура: галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка; галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія; галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); докторантура галузь знань 07 Управління та адміністрування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування; галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Зі спеціальностей 015 Професійна освіта та 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування функціонують Спеціалізовані вчені ради.

Діє студентське самоврядування, команда КВН неодноразовий переможець чемпіонату команд КВН університету. У вільний від навчання час студенти займаються у спортивних секціях з футболу, баскетболу, туризму. Всі студенти забезпечені гуртожитком готельного типу.

Терміни навчання:

За освітнім рівнем бакалавр:

– денна форма навчання – 4 роки;

– заочна форма навчання – 4 роки.

На базі молодшого спеціаліста на рівень бакалавр:

– денна форма навчання – 2 роки;

– заочна форма навчання – 2 роки.

За освітнім рівнем магістр (магістр-наук):

– денна форма навчання – 1,4 (1,9) року;

– заочна форма навчання – 1,4 (1,9) року.

Випускники ЗОШ І-ІІІ ст. мають представити сертифікати Центру зовнішнього оцінювання.

Спеціальності освітнього

рівня

Денна форма навчання Вартість навчання за 1 рік

(2018 р.)

Заочна форма навчання Вартість навчання за 1 рік

(2018 р.)

Навчання на базі ОР «молодший спеціаліст»
Перелік вступних випробувань Перелік вступних випробувань
Фахова дисципліна
«бакалавр»
051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Географія або Іноземна мова

12000 1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Географія або Іноземна мова

8500 Економічна теорія
015 Професійна освіта (економіка)

Кваліфікація: педагог професійного навчання з економіки, економіст

1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Географія або Іноземна мова

11000 1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Географія або Іноземна мова

7500 Економічна теорія
015 Професійна освіта (товарознавство)

Кваліфікація:  педагог професійного навчання з товарознавства, товарознавець

1)Українська мова та література,

2) Математика,

3) Географія,

або іноземна мова

11000 1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Географія або Іноземна мова

7500 Основи товаро-знавства
015 Професійна освіта (харчові технології)

Кваліфікація: педагог професійного навчання у галузі харчових технологій, фахівець з харчових технологій

1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Хімія або Біологія

11000 1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Хімія або Біологія

7500 Харчові технології
015 Професійна освіта (документознавство)

Кваліфікація: педагог професійного навчання з документознавства, документознавець

1) Українська мова та література,

2) Історія України,

3) Математика або Іноземна мова

11000 1) Українська мова та література,

2) Історія України,

3) Математика або Іноземна мова

7500 Документо-знавство
015 Професійна освіта (видавничо-поліграфічна справа)

Кваліфікація: педагог професійного навчання у видавничо-поліграфічній галузі, фахівець видавничо-поліграфічної справи

1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Фізика або Іноземна мова

11000 1) Українська мова та література,

2) Математика,

3) Фізика або Іноземна мова

7500 Основи видавничої справи та редагування
015 Професійна освіта (сфера обслуговування)

Кваліфікація: педагог професійного навчання у сфері обслуговування, менеджер сфери обслуговування

1) Українська мова та література,

2) Географія,

3) Математика або Іноземна мова

11000 1) Українська мова та література,

2) Географія,

3) Математика або Іноземна мова

7500 Організація діяльності підприємств сфери обслуговування
«магістр»
051 Економіка Економічна теорія,

Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська)

14000
071 Облік і оподаткування Економічна теорія,

Іноземна мова

15000
 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Економічна теорія,

Іноземна мова

15000 Економічна теорія,

Іноземна мова

11000
015 Професійна освіта (товарознавство) Основи товарознавства, Іноземна мова 14000 Основи товарознавства, Іноземна мова 10000
015 Професійна освіта (документознавство) Основи документознавства, Іноземна мова 14000 Основи документознавства, Іноземна мова 10000
015 Професійна освіта (сфера обслуговування) Організація діяльності підприємств сфери обслуговування,

Іноземна мова

14000 Організація діяльності підприємств сфери обслуговування,

Іноземна мова

10000